Gustaf Arrhenius är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och Torgny Segerstedt Pro Futura Scientia Fellow vid Svenska Collegium for Advanced Study. Han är också en närstående forskare vid Collège d'études mondiales, Institutet för Framtidsstudier; och Oxford Uehiro Centrum för Praktisk etik. Mer om Gustaf

Barbro Fröding är PhD och senior forskare på avdelningen för filosofi på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hon har också utbildningar från: Sweden, MSc Politics of Empire and Post-Imperialism (2000) London School of Economics (LSE), London, UK BA War Studies and Philosophy (1999) King's College London, London, UK.

Hennes huvudsakliga forskningsintressen är: moralfilosofi, tillämpad etik, dygd etik, mänskliga förbättring, bioetik, dygd kunskapsteori och moralpsykologi. Mer om Barbro

Elisabeth Furberg är doktorand i filosofi vid Stockholms Universitet. För närvarande arbetar hon med att avsluta sin avhandling om etiska / filosofiska problem associerade med användningen av så kallade förväg direktiv. Huvudsakliga forskningsområden inkluderar normativ teori, tillämpad etik, personlig identitet och medicinsk etik. Mer om Elisabeth

Till Grüne-Yanoff är docent i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hans forskning fokuserar på vetenskapsteori och beslutsteori. Framför allt undersöker han bruket av modellering i nationalekonomi och andra sociala vetenskaper, utvecklar formella modeller av preferenser förändras och diskuterar användningen av modeller i det politiska beslutsfattandet.

Mer om Till

Sven Ove Hansson är professor i filosofi och chef för avdelningen för filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm. Han är också redaktör och chefredaktör för Theoria. Förutom bioetik är hans forskningsområden värdeteori, beslutsteori, kunskapsteori, och dynamik tro. Mer om Sven Ove

Karim Jebari är doktorand i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Han arbetar för närvarande med etiska / filosofiska problem som är förknippade med användningen av nuvarande och framtida teknik. Huvudsakliga forskningsintressen inkluderar medicinsk etik, den etik om existentiella risker, människans förbättring och politisk filosofi. Mer om Karim

Niklas Juth är lektor och forskare i medicinsk etik vid Karolinska Institutet.

Hans huvudsakliga forskningsintressen är etik, bioetik, gen-etik och politisk filosofi. Speciellt frågor i mötet mellan dessa ämnen intresserar mig, som exempelvis berör patientautonomi och rättvis vård.

Mer om Niklas

Niels Lynöe är professor i medicinsk etik och specialistläkare i allmänmedicin. Han är också centrumchef för Stockholms Centre for Health Care Ethics (CHE) vid Karolinska Institutet. CHE är ett samarbete mellan SU, KTH och KI. Mer om Niels

Claudio Tamburrini is an Assistant Professor at the Centre for Healthcare Center, Department of Philosophy, Stockholm University. He is an active researcher in European contexts, where he was part of the EU-financed project Enhance and the Tiss.EU-project on ethical aspects of bio-banking. He has published – both as author and editor - several books on the philosophy of punishment and sport ethics, as well as a number of articles on bio-medical issues.Mer om Claudio

Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han är också föreståndare för Stockholms universitets avdelning för Stockholm Centre for Health Care Ethics (CHE). CHE är ett samarbete mellan SU, KTH och KI. Mer om Torbjörn

Kontakt

För frågor angående projektet går det bra att kontakta Niklas Juth.

niklas.juth@ki.se

 

Karolinska Institutet

Berzelius väg 3, plan 4

171 77 Stockholm

www.ki.se/che

Relaterat

CHE:s hemsida: ki.se/che

Hälso- och sjukvårdsanalys/prioriteringscentrum (Linköpingsuniversitet): liu.se